ανεργία

Θεόκριτος - Αεργοίς αιέν...

Αεργοίς αιέν εορτά.
Για αυτούς που δεν εργάζονται κάθε μέρα είναι γιορτή.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου