αμαρτήματα

Σωκράτης - Δεν είναι...

Δεν είναι δυνατόν, ούτε τη φωτιά να σβήσεις με ένα ρούχο, ούτε με το χρόνο τα αισχρά αμαρτήματα
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου