άνθρωπος

Σωκράτης - Ουκ έστιν...

Ουκ έστιν ανδρί αγαθώ κακόν ουδέν ούτε ζώντι ούτε τελευτήσαντι.
Στον καλό άνθρωπο δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα κακό, ούτε όσο ζει, ούτε όταν πεθάνει.

Διογένης - Από μεν...

Από μεν τα ήμερα τους κόλακες, από δε τα άγρια τους συκοφάντες.
Από τα ήμερα ζώα το χειρότερο είναι οι κόλακες ενώ από τα άγρια οι συκοφάντες.

Αριστοτέλης - Φύσει μέν...

Φύσει μέν ἐστιν άνθρωπος ζώον πολιτικόν.
Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον.

Τσάρλι Τσάπλιν - Έχω συμφιλιωθεί...

Έχω συμφιλιωθεί με το Θεό. Η σύγκρουσή μου είναι με τον άνθρωπο.

Τσάρλι Τσάπλιν - Ο πραγματικός...

Ο πραγματικός χαρακτήρας ενός ανθρώπου αποκαλύπτεται όταν μεθύσει.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου