Όλα τα αποφθέγματα

Αντισθένης: Αρετή διδακτή εστί
Αρχιμήδης: Εύρηκα!