Όλα τα αποφθέγματα - ελληνικα αποφθεγματα

Μένιππος (Λουκιανός): Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος
Ηράκλειτος: Τά πάντα ρει.