Όλα τα αποφθέγματα - αποφθεγματα φιλοσοφων

Μένιππος (Λουκιανός): Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος
Αντισθένης: Αρετή διδακτή εστί
Αρχιμήδης: Εύρηκα!