Όλα τα αποφθέγματα - αποφθεγματα σοφων

Μένιππος (Λουκιανός): Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος
Αντισθένης: Αρετή διδακτή εστί
Ηράκλειτος: Τά πάντα ρει.